מרכבים להובלת חומרים מסוכנים

אלפי מובילים מבצעים בכל יום תפקיד קשה אך הכרחי: שינוע של חומרים מסוכנים, אשר אין דרך אחרת להובילם.
הטיפול בחומרים אלה דורש משנה זהירות וכל טעות עלולה להיות הרת אסון לנהג, למשתמשי הכביש, לדיירי האזור ולסביבה כולה.
משרד התחבורה מייחד לנושא זה תשומת לב וקובע תקנות ומגבלות מחמירות למתן היתרים.
נוסף על הדלקים (בנזין, סולר, נפט, זפת, מזוט) וגז, מובילות המשאיות גם כימיקלים רעילים או נפיצים וחומרי נפץ לשימוש אזרחי.

שינוע חומרים מסוכנים בכבישי הארץ מוסדר בתקנות שירותי הובלה, שעל פיהן חייב כל מוביל של חומרים מסוכנים ברישוי ובהיתר מיוחד לרכב ולנהג, המונפקים על ידי אגף המטענים במינהל היבשה. לקבלת ההיתר נדרשת בדיקה תקופתית של הרכב במעבדה מוסמכת של הטכניון או מכון התקנים.
על הנהג לעבור קורס מיוחד לפי סוג החומר המסוכן שהוא מוביל, במתכונת שנבנתה בהתאם לתקנות בינלאומיות, וכן השתלמות ריענון אחת לשנתיים.
על הנהג להיות בעל ותק מוכח בנהיגה בסוג רכב זה והיעדר הרשעות פליליות ועברות תעבורה.
הנהג חייב להצטייד בשטר מטען ובכרטיס בטיחות המפרט את סוג החומר, את הסיכונים הנובעים מהובלתו והוראות למקרה תקלה.
על הרכב יש להציג שלטים המתריעים על סוג המטען, קוד להפעלת חירום ומספרי טלפון להתקשרות במקרה חירום.
הנהג חייב לשאת ציוד מגן אישי לפי קבוצת הסיכון של החומר, והחומר המסוכן חייב להיות מאוחסן באריזה המתאימה לתקינה הבינלאומית.
במטרה למזער את פוטנציאל הנזק, נאסרה תנועת רכב המוביל חומרים מסוכנים באזורי מגורים, בקטעי דרך קריטיים כמו נתיבי איילון ואזור הכנרת ובצירים ראשיים אחרים בשעות השיא. שינוע חומרים מסוכנים למקומות שבהם התנועה מוגבלת מחייב קבלת היתר מיוחד ותיאום עם משטרת ישראל.

במוסך זבולון HOS מתמחים בטיפול ותיקון של מרכבים
וכן בהסבת מיכלים אשר שימשו בעבר לחומרים מסוכנים להובלת חומרים שאינם מסוכנים (כגון מיכליות מים, שמן וכדומה).

להלן קישור לדפי המידע שהכין משרד התחבורה באשר להובלת חומרים מסוכנים