HOS

התקנה נכונה של מרכבים על גבי משאיות

התקנה נכונה של מרכבים על גבי משאיות

מרכבי המשאיות השונים אומנם מהווים חלק אינטגראלי מהמשאית, אולם חשוב להבין כי בכל משאית מותקן ארגז מתאים. התאמתו של הארגז למשאית מבוצעת על פי גודל ומשקל הרכב, סוג הסחורה המובלת והתקציב המוגדר למטרה זו. בתוך כך, קיימים מספר סוגי ארגזים אשר כל אחד מהם משמש למטרה אחרת, כדוגמת ארגז סגור,

ראיון עם מר זבולון דוד, מנהל מפעל S.O.H, המתמחה בבניה, תיקונים ותחזוקה של גרורים, מרכבי משאיות והתקני גרירה

ראיון עם מר זבולון דוד, מנהל מפעל S.O.H, המתמחה בבניה, תיקונים ותחזוקה של גרורים, מרכבי משאיות והתקני גרירה

במהלך השנים הרבות שבהן אני עובד בענף, נושא התקני הגרירה הוא לדעתי הנושא הבטיחותי החשוב והמוזנח ביותר. כל כלי הרכב שלהם יש התקני גרירה אינם נבדקים כלל במהלך שנות עבודתם, כך שבמשאיות רבות ישנם התקני גרירה שמסוכנים מאוד לשימוש. התקנים רבים אינם עומדים בהוראות היצרן, ואמורים היו להיפסל. בעיות בטיחותיות

מרכבים להובלת חומרים מסוכנים

מרכבים להובלת חומרים מסוכנים

אלפי מובילים מבצעים בכל יום תפקיד קשה אך הכרחי: שינוע של חומרים מסוכנים, אשר אין דרך אחרת להובילם. הטיפול בחומרים אלה דורש משנה זהירות וכל טעות עלולה להיות הרת אסון לנהג, למשתמשי הכביש, לדיירי האזור ולסביבה כולה. משרד התחבורה מייחד לנושא זה תשומת לב וקובע תקנות ומגבלות מחמירות למתן היתרים.