משרד התחבורה: בטיחות הובלת מטענים ברכב

המדריך להובלת מטענים של משרד התחבורה מפרט על שיטות העמסה של מטענים, כמו גם מידע והסברים על צורות ריתום, עיגון, קשירה ואביזרי הקשירה הקיימים בשוק.
המדריך אינו מתיימר לשמש כחומר לימוד רישמי ואינו מחליף את דרישות החוק. קדם לעריכת מדריך זה תהליך הפקת לקחים ממדריכים דומים בעולם וכן הכרות עם שוק ההובלה בישראל.
המדריך נועד לנהגים מקצועיים, קציני בטיחות בתעבורה, מנהלי משרדי הובלה, מלגזנים, מנופאים וכל מי שעוסק בהעמסה ופריקה של משאיות.
כמו כן, נועד המדריך לשרת את המשתמשים בקביעת מערך הדרכה בהתייחסם להובלה וקשירת מטענים ברכבים.

תקנות התעבורה הקיימות בארץ
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1272:2010-08-25-07-43-06&catid=154&Itemid=268

הנחיות כלליות להובלת מטענים ברכב

בהתאם לדרישות החוק, וגם לפי השכל הישר, יש לוודא שכל המטענים המובלים בכלי רכב יהיו רתומים בבטחה לכלי הרכב, בלא תלות ביעד ההובלה או באופי הדרך. הדבר נועד להגן על כל המעורבים בהעמסת מטענים ובפריקתם וכן על הנוהגים בכלי הרכב המובילים את המטענים, ובה בעת, לשמור על ביטחונם של משתמשים אחרים בכביש ושל הולכי רגל.
העמסת מטענים ופריקתם ייעשו על ידי עובדים שעברו הכשרה בתחום זה, ושיש להם מודעות לסיכונים הכרוכים בעבודתם. הנוהגים בכלי רכב המובילים מטענים חייבים להיות מודעים גם לסכנה שהמטען או חלק ממנו יזוז ממקומו במהלך הנסיעה. הדבר חל על כל כלי הרכב וכל סוגי המטען. בסופו של דבר, הנהג הוא האחראי למטען המוּבל בכלי הרכב, בין אם הוא עצמו היה מעורב בקשירת המטען לרכב ובין אם לא.

  1. התקנות הקיימות בארץ אינן מפורטות ואינן נותנות מענה הולם לנהג. על הנהג להכיר את הכוחות וההשפעה של המטען על הרכב ויציבותו. עליו לזכור שהמבחן האמיתי של הקשירה והריתום הוא במצבים קיצוניים כגון תאונה, בלימת חירום או פנייה פתאומית. מתוך אחריותו לבטיחות ההובלה, על הנהג להכיר את שיטות הריתום לרכב שברשותו וכן את אמצעי הריתום והקשירה.
  2. מדריך זה דן בעיקר במטען המוּבל על גבי כלי הרכב, אך גם באמצעים לטעינה ופריקה כגון עגורן לטעינה עצמית, מלגזה, דופן אחורית המשמשת להעמסת מטענים או לפריקתם, וכדומה.אמנם המדריך עוסק בעיקרו בנושא בטיחות ההובלה של מטענים בכלי רכב, אך יש לזכור כי על מפעילי ציוד העמסה ופריקה (עגורנאים, מלגזנים) חלות חובות מתוקף החוק שנועדו להבטיח את בטיחותם של כל האנשים המעורבים בפעולות העמסה ופריקה של מטענים. לצורך מילוי חובות אלה, יש לדאוג בארגון לקיום מערכות עבודה בטיחותיות להעמסה, הרמה ושינוע.
  3. בשל המגוון הרחב של סוגי המטענים, כלי הרכב ותנאי הפעולה, לא ניתן לתאר את כל המצבים שבהם עשויים להיתקל נהגים ומפעילים העוסקים בהעמסה, בהובלה ובפריקה של מטענים. לפיכך, אין לראות במדריך מסמך ממצה או בלעדי. יחד עם זאת, המדריך חל על כל כלי הרכב, החל במכונית המסחרית הקטנה ביותר (טנדר) וכלה במשאיות גדולות להובלת מטענים.
  4. נוסף על כללי הבטיחות בהובלת מטענים המתוארים במדריך, יש לנקוט אמצעי זהירות מיוחדים בעת שינוע חומרים מסוכנים, כגון כימיקלים רעילים או משתכים וחומרים דליקים.
    נושא הובלת חומרים מסוכנים מכוסה בחוק ובתקנות התעבורה, אך הוא לא נידון במדריך זה.

אמצעי קשירת מטען להובלה ברכב
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1274:2010-08-25-07-58-59&catid=154:2010-08-25-06-52-02&Itemid=268

קשירת מטענים מיוחדים ברכב הובלה
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1273:2010-08-25-07-45-33&catid=154:2010-08-25-06-52-02&Itemid=268

השפעת המטען על הרכב
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=1278:2010-08-25-08-08-34&catid=154:2010-08-25-06-52-02&Itemid=268