ראיון עם מר זבולון דוד, מנהל מפעל S.O.H, המתמחה בבניה, תיקונים ותחזוקה של גרורים, מרכבי משאיות והתקני גרירה

במהלך השנים הרבות שבהן אני עובד בענף, נושא התקני הגרירה הוא לדעתי הנושא הבטיחותי החשוב והמוזנח ביותר. כל כלי הרכב שלהם יש התקני גרירה אינם נבדקים כלל במהלך שנות עבודתם, כך שבמשאיות רבות ישנם התקני גרירה שמסוכנים מאוד לשימוש. התקנים רבים אינם עומדים בהוראות היצרן, ואמורים היו להיפסל. בעיות בטיחותיות חמורות ישנם במערכות נלוות, ובפרט בחיבורי האוויר שמשמשים לבלימת הגרור או הנתמך. הבעיה היא שבלי בדיקה מיוחדת קשה מאוד לגלות את התקלות מבעוד מועד, והתוצאה באה לידי ביטוי לאחר מכן בריבוי התאונות שבהן מעורבות המשאיות.
מניסיוני הרב עם חברות התובלה, חלקן מנסות לחסוך על חשבון הבטיחות, והתחזוקה המקובלת היא תחזוקת שבר ולא תחזוקה מונעת. אופי עבודה זה קיים בהתקני הגרירה. עד שהפין לא נשבר או הגלגל החמישי לא מתפרק, אזי לא יוזמים שיפוץ או החלפה בחדש. כשמדובר ברכיב בטיחותי כה מהותי, אסור להגיע למצב זה. בדיקת התקן הגרירה, בדומה לדוגמא 'לבדיקת חורף', היא אמצעי להיות מודע לבעיה אפשרית ולטיפול בה.
הבעיה העיקרית היא שהתקני הגרירה אינם נבדקים במבחן הרישוי השנתי. כיום מבוצעת בדיקה רק בעת ההתקנה הראשונית (ע"י הטכניון), ואני מקווה שהיא תורחב לבדיקה שנתית מחייבת. לצורך כך יש גם ברכישה של ציוד בדיקה מיוחד, וכמובן שגם הכשרה טכנית של הבודקים.
המצב כיום הוא שהבוחנים במכוני הרישוי אינם יודעים את התקנים, אין ברשותם את הוראות היצרן, וכן אין להם את הידע הטכני והכלים לביצוע הבדיקה. הבדיקה חייבת לכלול גם את מערכות האוויר, החשמל וה– ABS שכיום אינם נבדקים כלל, וכפי שפורטו בעבודה זו.
המשאיות גוררות גרורים במשקל של עשרות טונות מידי יום, כך שבדיקה בטיחותית שנתית של מכלול התקן הגרירה חייבת להפוך לחובה.
בינתיים, עד שישונו תקנות התעבורה, או ההנחיות לבוחנים במכוני הרישוי, על קצין הבטיחות להפוך את נוהל בדיקת מכלול התקן הגרירה לפרוצדורה ברורה, עם לוח זמנים קבוע לבדיקה שגרתית. גם במקרה זה נדרש להכשיר את קציני הבטיחות להכרת התקנים ולרכישת מכשירי בדיקה בסיסיים הקיימים בשוק, וכפי שפורטו בעבודה זו.
מעבר לבדיקה הרוטינית, יתווספו עוד בדיקות להתקן הגרירה בהתאם לצורך (בעת שינוי בשלוחה האחורית, חיתוך בשלדה, תאונות, תלונות של נהגים וכו'). נוהל תקופתי מוסדר לבחינת התקן הגרירה ישפר במידה משמעותית את בטיחות התובלה.
לדעתי, הנושא הבטיחותי החשוב הזה מוזנח לחלוטין ע"י משרד התחבורה. באגף הרכב חייבים לשנות זאת בשילוב של אמצעים הכוללים שינוי בתקנות התעבורה, הכשרת בודקים והחלת חובת בדיקה תקופתית להתקן הגרירה.