הנחיות

משרד התחבורה: בטיחות הובלת מטענים ברכב

משרד התחבורה: בטיחות הובלת מטענים ברכב

המדריך להובלת מטענים של משרד התחבורה מפרט על שיטות העמסה של מטענים, כמו גם מידע והסברים על צורות ריתום, עיגון, קשירה ואביזרי הקשירה הקיימים בשוק. המדריך אינו מתיימר לשמש כחומר לימוד רישמי ואינו מחליף את דרישות החוק. קדם לעריכת מדריך זה תהליך הפקת לקחים ממדריכים דומים בעולם וכן הכרות עם

להיות גמיש

להיות גמיש

כיצד לרתום כהלכה את המרכב למשאית טעויות קטנות בריתום המרכב עלולות לגרום מאוחר יותר לצרות צרורות. המשאית, ותהיה מודרנית ומתוחכמת ככל שתהיה איננה יכולה 'להתגבר' על טעויות שמבצע בונה המרכבים, ובפרט בכל מה שקשור לריתום של המרכב לשלדת הרכב. הריתום הנכון צריך לענות על דרישות רבות. הראשונה והחשובה שבהן היא