לרתום

להיות גמיש

להיות גמיש

כיצד לרתום כהלכה את המרכב למשאית טעויות קטנות בריתום המרכב עלולות לגרום מאוחר יותר לצרות צרורות. המשאית, ותהיה מודרנית ומתוחכמת ככל שתהיה איננה יכולה 'להתגבר' על טעויות שמבצע בונה המרכבים, ובפרט בכל מה שקשור לריתום של המרכב לשלדת הרכב. הריתום הנכון צריך לענות על דרישות רבות. הראשונה והחשובה שבהן היא