רכיבי צלחת הגרירה

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

תפעול בטוח של צלחת הגרירה

צלחת הגרירה שמותקנת על גבי התומך אינו זוכה בדרך כלל לתשומת לב רבה מצידם של הנהגים, קציני הבטיחות ומנהלי חברות התובלה, וזאת על אף שמדובר באביזר ריתום מכני בעל חשיבות בטיחותית רבה. עבודה תקינה של הצלחת (בצורה בסיסית, לפחות), אמורה לאפשר ריתום בין התומך לנתמך בצורה נכונה ובטוחה. הנהג, כמו