תעשיית הרכב

הגריז ושימושיו בתעשיית הגרורים

הגריז ושימושיו בתעשיית הגרורים

איזה גריז מתאים לכל משימה? עם השאלה הזאת מתמודדים בכל יום רבים בתעשיית הרכב, וזאת לאור מגוון היישומים שבהם נדרש גירוז, ולאור העובדה שבשטח ישנם הרבה מאוד סוגי גריז, שכל אחד מהם מותאם למשימות אחרות ולעבודה בתנאים שונים. כך, לדוגמא, הגריז שנדרש על צלחת הגרירה של התומך שונה לחלוטין מגריז