גרור

בלימה מתואמת בין הגורר לגרור

בלימה מתואמת בין הגורר לגרור

החשיבות של בלימה מתואמת בין הגורר לגרור התיאום בין מערכת הבלימה של המשאית הגוררת למערכת הבלימה של הגרור הייתה ונותרה אחת מהבעיות הפונקציונליות המרכבות ביותר בענף הרכב הכבד. מדובר בתיאום שבו נוטלים חלק מימד המשקל השונה, מערכות הבלימה השונות, זמני התגובה השונים במערכות הבלימה, הסדר הכרונולוגי שבו צריכה להתבצע הבלימה

גרירה בטוחה עם גרורים קלים לרכב מסחרי

גרירה בטוחה עם גרורים קלים לרכב מסחרי

ציי רכב רבים כוללים רכבים פרטיים ומסחריים עם התקני גרירה. גם במקרה זה קצין הבטיחות נדרש להכיר את החוקים והתקנות בנושא, אלא שהללו פשוטים יותר. גם התחזוקה המונעת היא לרוב פשוטה, וזאת מעצם מאפייני ההתקנים והכוחות הפועלים. גרור קל במשקל כולל של 500 ק"ג, עם כיסוי למטען דרישות חובה מהרכב