משאית

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

בתקנה 314 בתקנות התעבורה מפורטים המשקלות המקסימליים המותרים להעמסה על סרני המשאיות , הגרורים והמשקלות המותרים למשאית, רכב מחובר ("פול טריילר") ורכב מורכב (:סמי טריילר") לפני בחירת המשאית והמרכב יש לבדוק את המשקלות המותרים, ובמקביל יש לבדוק את הגבלות היצרן הספציפיות למשאית או הגרור שברצונך לרכוש חשוב מאוד להיעזר כבר

טיפים לגרירה בטוחה

טיפים לגרירה בטוחה

טיפים לגרירה בטוחה: התקנה ותחזוקה של וו הגרירה האפוץ שרות רכב ותחבורה החיבור הפיזי בין המשאית לגרור המלא ("פול טריילר") מהווה את אחד מהגורמים החשובים ביותר לבטיחות ההובלה. מדובר כאן בחיבור פיזי שעומד במאמצים אדירים, בחיבורים של מערכת האוויר הדחוס, בחיבורי חשמל פגיעים (של מערכת האורות) וכן בחיבורים של מערכת

שדרוג לכושר הגרירה לרכבים במשקל כולל של עד 2200 ק"ג

שדרוג לכושר הגרירה לרכבים במשקל כולל של עד 2200 ק"ג

באגף הרכב של משרד התחבורה החליטו לנקוט בצעד חיובי משמעותי לכיוון התאמת כושר הגרירה של כלי הרכב בישראל, וזאת בהתאם לתקינה האירופאית והמלצות יצרני הרכב. ראשיתו של צעד זה נעשה לאחרונה, עם ביטול תקנה 91 (ב1) לתקנות התעבורה שהגבילה את כושר הגרירה של רכבים שמשקלם הכולל עד 2200 ק"ג ל-750