משקולות

גרירה בטוחה עם גרורים קלים לרכב מסחרי

גרירה בטוחה עם גרורים קלים לרכב מסחרי

ציי רכב רבים כוללים רכבים פרטיים ומסחריים עם התקני גרירה. גם במקרה זה קצין הבטיחות נדרש להכיר את החוקים והתקנות בנושא, אלא שהללו פשוטים יותר. גם התחזוקה המונעת היא לרוב פשוטה, וזאת מעצם מאפייני ההתקנים והכוחות הפועלים. גרור קל במשקל כולל של 500 ק"ג, עם כיסוי למטען דרישות חובה מהרכב

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

בתקנה 314 בתקנות התעבורה מפורטים המשקלות המקסימליים המותרים להעמסה על סרני המשאיות , הגרורים והמשקלות המותרים למשאית, רכב מחובר ("פול טריילר") ורכב מורכב (:סמי טריילר") לפני בחירת המשאית והמרכב יש לבדוק את המשקלות המותרים, ובמקביל יש לבדוק את הגבלות היצרן הספציפיות למשאית או הגרור שברצונך לרכוש חשוב מאוד להיעזר כבר