תקנות תעבורה

וו גרירה אפוץ

וו גרירה אפוץ

רכב מחובר: משאית עם התקן גרירה מסוג 'וו אפוץ' וגרור מלא הגדרות (תקנות התעבורה, תקנה 1): גורר – רכב מנועי מסחרי המותקן לגרירת גרור, ושצויין ברשיון הרכב כגורר גרור – רכב שאינו מנועי, המיועד לפי מבנהו להיגרר ע"י רכב מנועי מאחוריו, בין שהוא משמש ובין שאינו משמש להובלה, למעט רכב

שינויי מבנה במשאית ובדיקת מכלול התקני הגרירה

שינויי מבנה במשאית ובדיקת מכלול התקני הגרירה

שינוי מבנה במשאיות הכולל שינויים בשלדה ו/או ברוחק הסרנים ההתאמה הנדרשת בין שלדת המשאית לבין המרכב גובה לעתים מחיר יקר. במקרים רבים נדרש לבצע 'התאמה הדדית' בין המרכב המיועד למשאית, ולכן נדרש לעיתים לבצע התאמות שונות בכדי להתאים בין שני בני הזוג החדשים (או המשומשים), השינוי השכיח ביותר הוא קיצור