מרכב

התקנה נכונה של מרכבים על גבי משאיות

התקנה נכונה של מרכבים על גבי משאיות

מרכבי המשאיות השונים אומנם מהווים חלק אינטגראלי מהמשאית, אולם חשוב להבין כי בכל משאית מותקן ארגז מתאים. התאמתו של הארגז למשאית מבוצעת על פי גודל ומשקל הרכב, סוג הסחורה המובלת והתקציב המוגדר למטרה זו. בתוך כך, קיימים מספר סוגי ארגזים אשר כל אחד מהם משמש למטרה אחרת, כדוגמת ארגז סגור,

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

תקנות התעבורה: עומסים ומשקלות מותרים למשאיות וגרורים

בתקנה 314 בתקנות התעבורה מפורטים המשקלות המקסימליים המותרים להעמסה על סרני המשאיות , הגרורים והמשקלות המותרים למשאית, רכב מחובר ("פול טריילר") ורכב מורכב (:סמי טריילר") לפני בחירת המשאית והמרכב יש לבדוק את המשקלות המותרים, ובמקביל יש לבדוק את הגבלות היצרן הספציפיות למשאית או הגרור שברצונך לרכוש חשוב מאוד להיעזר כבר

מרכבים להובלת חומרים מסוכנים

מרכבים להובלת חומרים מסוכנים

אלפי מובילים מבצעים בכל יום תפקיד קשה אך הכרחי: שינוע של חומרים מסוכנים, אשר אין דרך אחרת להובילם. הטיפול בחומרים אלה דורש משנה זהירות וכל טעות עלולה להיות הרת אסון לנהג, למשתמשי הכביש, לדיירי האזור ולסביבה כולה. משרד התחבורה מייחד לנושא זה תשומת לב וקובע תקנות ומגבלות מחמירות למתן היתרים.

הגריז ושימושיו בתעשיית הגרורים

הגריז ושימושיו בתעשיית הגרורים

איזה גריז מתאים לכל משימה? עם השאלה הזאת מתמודדים בכל יום רבים בתעשיית הרכב, וזאת לאור מגוון היישומים שבהם נדרש גירוז, ולאור העובדה שבשטח ישנם הרבה מאוד סוגי גריז, שכל אחד מהם מותאם למשימות אחרות ולעבודה בתנאים שונים. כך, לדוגמא, הגריז שנדרש על צלחת הגרירה של התומך שונה לחלוטין מגריז

להאריך כהלכה את קצה השלדה

להאריך כהלכה את קצה השלדה

ההתאמה הנדרשת בין שלדת המשאית לבין המרכב גובה לעתים מחיר יקר. במקרים רבים נדרש לבצע 'התאמה הדדית' בין החתן והכלה, כלומר בין המשאית למרכב. מכיוון שלא מדובר כאן בחתונה קתולית שבה מחויבים שני בני הזוג זה לזו עד ערוב ימיהם, הרי שלעתים נדרשות התאמות שונות ומשונות בכדי להתאים בין שני

המשימה: להתאים את המשאית למרכב

המשימה: להתאים את המשאית למרכב

המחיר היקר של המשאיות מחייב התאמות ושינויים במהלך חייו הארוכים של הרכב הכבד. חברות מבוססות מוכרות את המשאית החדשה לרוב כעבור 3 עד 5 שנים, והלקוח שרכש אותה מעוניין לעיתים להסב אותה לעבודה חדשה, עם מרכב חדש. חלק מהחברות מעדיפות מראש להימנע מרכישת משאית חדשה ויקרה, ולחלופין להתאים את המשאית