סרן

הובלת מכולות וארגזים מתחלפים

הובלת מכולות וארגזים מתחלפים

הובלת מכולות (תקנה 85א). א.      לא יוביל אדם ולא ירשה לאחר להוביל מכולה  (Container)ברכב אלא אם מותקנים ברכב התקני חיבור סובב  (TwistLocks)לפי הוראות תקנה זו. ב.      לא יותקנו התקני חיבור סובב למכולה ברכב אלא אם כן הם מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה. ג.       לא יותקנו התקני חיבור סובב אלא

צלחת הגרירה בתומך: תחזוקה, בטיחות ותפעול מיטבי

צלחת הגרירה בתומך: תחזוקה, בטיחות ותפעול מיטבי

תקנות תעבורה רלבנטיות לחיבור הרכב המורכב [תקנה 377]: הגלגל החמישי על מסגרת של תומך יותקן גלגל חמישי מהסוג האמור בחלק ג' בתוספת השניה המיועד לחיבור הנתמך אליו, אשר יהי יציב ולא יזוז על פני המסגרת. מיקום הגלגל החמישי יהיה על פי תקן ISO 1726 אך לא פחות מ 50 מ"מ

להאריך כהלכה את קצה השלדה

להאריך כהלכה את קצה השלדה

ההתאמה הנדרשת בין שלדת המשאית לבין המרכב גובה לעתים מחיר יקר. במקרים רבים נדרש לבצע 'התאמה הדדית' בין החתן והכלה, כלומר בין המשאית למרכב. מכיוון שלא מדובר כאן בחתונה קתולית שבה מחויבים שני בני הזוג זה לזו עד ערוב ימיהם, הרי שלעתים נדרשות התאמות שונות ומשונות בכדי להתאים בין שני

המשימה: להתאים את המשאית למרכב

המשימה: להתאים את המשאית למרכב

המחיר היקר של המשאיות מחייב התאמות ושינויים במהלך חייו הארוכים של הרכב הכבד. חברות מבוססות מוכרות את המשאית החדשה לרוב כעבור 3 עד 5 שנים, והלקוח שרכש אותה מעוניין לעיתים להסב אותה לעבודה חדשה, עם מרכב חדש. חלק מהחברות מעדיפות מראש להימנע מרכישת משאית חדשה ויקרה, ולחלופין להתאים את המשאית